Komunikaty klubowe

Opłaty

Opłaty członkowskie
(stawki obowiązują od 01.01.2020 roku)

1. Ubezpieczenie: Raz w roku (wg. stawki ubezpieczyciela)
2. Wpisowe:  Jednorazowo (wszyscy wstępujący) – 250,- PLN
3. Opłaty członkowskie:     

Składki członkowskie:
Od dnia 01.09.2019 obowiązuje podstawowa klubowa składka członkowska w wysokości 3.000,00 zł. rocznie.
Istnieje możliwość opłat miesięcznych w wysokości 250,00 zł.

Stosowane mogą być następujące zniżkowe stawki członkowskie:

 • Składka ze zniżką rodzinną – 185,00 zł. (dla dzieci i młodzieży z tej samej rodziny)
 • W przypadku wpłaty całej składki rocznej przysługuje zniżka 10%

Jednocześnie Zarząd upoważnia Prezesa Klubu (po uzgodnieniu z Zarządem) do udzielania specjalnych zniżek dla zawodników oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach do całkowitego zwolnienia z płatności.

Zniżki dotyczą tylko członków klubu.

 • Nie łączy się zniżek.
 • W momencie  utraty prawa do zniżki obowiązuje stawka podstawowa.

Zajęcia dodatkowe:

​Zajęcia prowadzone we wtorki i czwartki po uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia i są płatne dodatkowo (30,00 PLN.), z opłat zwolnieni są aktualni medaliści Mistrzostw Polski.

Opłaty dla osób, które nie są członkami Klubu
(zajęcia 2 razy w tygodniu):
Opłata miesięczna - 300,- PLN
Opłata za jedne zajęcia z własnym sprzętem - 40,- PLN (dotyczy tylko treningów walkowych).

Wnoszenie opłat

Wszystkie opłaty można regulować:
Gotówką w czasie treningów
Przelewem na konto klubu:
Bank: BNP PARIBAS Bank Polski S.A.
Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930

Tytułem (dotyczy składek członkowskich): Składka członkowska za okres ....
Tytułem (dotyczy innych wpłat): Wpłata na działalność statutową klubu

 • Wpłat należy dokonać do 5 dnia danego miesiąca

UWAGA! Dotyczy wszystkich ćwiczących.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach i startów w zawodach jest:

 • Terminowe wpłaty składek członkowskich.
 • Terminowe dokonanie opłat.
 • Posiadanie aktualnych badań lekarskich.
 • ​Posiadanie aktualnego ubezpieczenia wymaganego dla ćwiczących szermierkę.

Informacja dla uczestników obozu letniego

Przypominamy!!!

Miejsce obozu:
Centralny Ośrodek Sportu „Cetniewo”, 84-120 Władysławowo, ul. Żeromskiego 52
Czas trwania: 17.08 – 30.08.2019
Wyjazd autokarem z klubu 17.08.2019 o godz. 7.00 (zbiórka o godz. 6.30).
Uczestnicy, którzy dojadą do Cetniewa własnym zakresie powinni powiadomić o tym kierownictwo obozu.

Wszyscy uczestnicy obowiązani są do posiadania: 
- ważnych badań lekarskich
- dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna)
- aktualnego ubezpieczenia NW
- dokonanie zarówno wpłaty za obóz oraz bieżących składek członkowskich.

XIV Edycja cyklu turniejów „O PUCHAR DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE”

                                     

 

XIV Edycja cyklu turniejów
„O PUCHAR DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE”
im. Eugeniusza Śniegowskiego

Organizator:

Polski Klub Szermierczy
Miejsce zawodów:
Sala szermiercza PKSzerm.
Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej,
03-964 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24
(wejście od ul. Urugwajskiej przy lodowisku)

Uprawnieni do startu:

Zawody będą prowadzone w następujących kategoriach wiekowych:

Roczniki 2009 i młodsi  (floret „0”)
Roczniki 2007-2008 (szpada „0”)

We wszystkich konkurencjach  dziewczęta i chłopcy walczą razem.

Zgłoszenia:

Pocztą elektroniczną na dwa dni przed zawodami na adres: poczta@pkszerm.com
lub na 45 minut przed rozpoczęciem walk w sekretariacie zawodów.

Turnieje klasyfikacyjne rozgrywane są w soboty i rozpoczynają się:

Floret 2009 i młodsi – godz. 10.00
Szpada 2007-2008 – godz. 11.30

Startowe: 25,- zł.

Terminarz:

Floret dziewcząt i chłopców

I Turniej klasyfikacyjny we florecie – 16.03.2019, godz. 10.00
II Turniej klasyfikacyjny we florecie – 15.06. 2019, godz. 10.00
III Turniej klasyfikacyjny we florecie – 26.10.2019, godz. 10.00

Szpada dziewcząt i chłopców

I Turniej klasyfikacyjny w szpadzie – 16.03.2019, godz. 11.30
II Turniej klasyfikacyjny w szpadzie – 15.06.2019, godz. 11.30
III Turniej klasyfikacyjny w szpadzie – 26.10.2019, godz. 11.30

Finał – 13.12.2019 (piątek, godz. 17.00)

W finale walczyć będą po 4 osoby z prowadzonych list klasyfikacyjnych
(do klasyfikacji zaliczane będą dwa najlepsze wyniki)
w każdej konkurencji oddzielnie dla dziewcząt i chłopców .
W finale wystartuje czterech najlepszych zawodników.
Liczą się wyniki z dwóch najlepszych turniejów.
W przypadku równej liczby punktów decydują:
a. wyższe zajęte miejsce
b. lepszy wynik trzeciego turnieju.

Zapraszamy do udziału w zawodach

Cykl zawodów szermierczych jest prowadzony w ramach zadania
częściowo finansowanego ze środków finansowych
M. St. Warszawy Dzielnica Praga Południe

Ubezpieczenie i licencje zawodnicze na rok 2019

Dotyczy opłat za ubezpieczenie i licencje zawodnicze na rok 2019

 • Składka ubezpieczeniowa – 156,00
  (suma ubezpieczenia 15 000 zł z ochroną pełną. Ubezpieczenie działa na całym świecie i obejmuje wszystkie aktywności bez ograniczeń)
 • Opłata za licencję zawodniczą – 40,00

Prosimy o dokonanie w/w opłat do 22.12.2018

Prosimy również o systematyczne opłacanie składek członkowskich
(do 5 każdego miesiąca).

Wpłaty wnosimy na konto klubowe: Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930
lub gotówką w klubie.

Prosimy jednocześnie o określanie w przelewach  tytuł wpłaty:

 • Składka członkowska za miesiąć
 • Ubezpieczenie - 2019
 • Licencja zawodnicza - 2019
 • Wszystkie inne - wpłata na działalność statutową lub darowizna na cele statutowe.

Osoby, które nie wniosą w terminie opłat nie będą dopuszczane do treningów i zawodów.

Walkowe Środy

W każdą środę w sali szermierczej Polskiego Klubu Szermierczego prowadzone są walki rankingowe.

W walkach tych mogą uczestniczyć szermierze ze wszystkich klubów warszawskich, posiadający ważne badania lekarskie i ubezpieczenie NW.

Ranking rozpocznie się od 6 stycznia i trwać będzie do końca grudnia 2017 roku.

Walki prowadzone są w każdą środę w następujących broniach i kategoriach wiekowych (dziewczęta walczą z chłopcami):

Kategoria wiekowa

Broń

Początek walk

Uwagi

Grupa I i II

(2007 i młodsi)

Floret/szpada "0"

17:00

Każdego tygodnia
(sprzęt elektryczny klubowy)

"Młodzicy"

(2002 – 2005)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

"Kadeci"

(1999 - 2001)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

Open

(1998 i starsi)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

Zasady punktacji:
Ostatnie miejsce 1 pkt. Każde następne o 1 punkt więcej.
Premia za I miejsce – 3 pkt., za II miejsce – 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt.

 Uwaga:

 Zawodnicy nie będący członkami PKSzerm. – opłata za zajęcia 30,00 zł.

Dotyczy posiadania sprzetu szermierczego

Komunikat

Dotyczy wyposażenia w sprzęt szermierczy

 1. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać:
  1. maska szermiercza
  2. bluza szermiercza
  3. spodnie szermiercze
  4. plastron ochronny 850N
  5. długie skarpety szermiercze – białe
 2. Zawodnicy rocznik 2005 i młodsi powinni ponadto posiadać:
  1. floret treningowy „0”
  2. przewód szpadowy
  3. przewód floretowy
  Florety elektryczne „0”, kamizelki metalizowane i szpady elektryczne „0” są klubowe.
 3. Zawodnicy rocznik 2004 i starsi powinni ponadto posiadać
  1. floret treningowy „5”
  2. 2 szpady elektryczne „5”
  3. 2 przewody szpadowe

Dla wszystkich zalecane jest posiadanie torby szermierczej do przechowywania i transportu
osobistego sprzętu specjalistycznego.

W czasie zajęć sprzęt elektryczny będzie użyczany jedynie w sytuacjach wyjątkowych
(uszkodzenie własnego sprzętu w czasie zajęć).

Prośba o przekazania 1% podatku na OPP

Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego Nr: 100502

Mogą nas Państwo wspomóc odpisując na naszą działalność 1% swojego podatku.
Wystarczy wskazać naszą organizację w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Prosimy o propagowanie tej akcji w rodzinie i wśród znajomych.

Każda złotówka jest dla nas bardzo cenna

Polski Klub Szermierczy, 03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24

KRS Nr 0000155418

Bank: BGŻ S.A. Oddz. w Warszawie, Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930

Informacje o naszym Klubie: www.pkszerm.com

Dziękujemy