Komunikaty klubowe

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Walne Zebranie Sprawozdawcze

Zarząd Polskiego Klubu Szermierczego informuje, że na zebraniu w dniu 12 maja 2017 roku,
ustalił termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu na dzień 14
czerwca 2017 roku.

Zebranie odbędzie się w świetlicy klubowej.

 I termin – godz. 18.00
II termin – godz. 18.30

W zebraniu mają prawo uczestniczyć:

 • Pełnoletni Członkowie Zwyczajni Klubu – z prawem do głosowania.
 • Pozostali członkowie i sympatycy Klubu – z głosem doradczym.
 • Zaproszeni goście.

Zapraszamy

Lista członków Klubu uprawnionych do głosowania :

 1. Bralczyk Adam
 2. Budziłowski Kacper
 3. Czechowski Lech
 4. Czeszejko-Sochacki Krzysztof
 5. Józefowicz Wanda
 6. Kiełpikowski Piotr
 7. Klimek Anna
 8. Korzeniewski Jan
 9. Krochmalski Maciej
 10. Krzyżanowski Józef
 11. Łukaszewska-Sarnowska Katarzyna
 12. Malinowska Agnieszka
 13. Malinowska Małgorzata
 14. Mikliński Ryszard
 15. Pągowska Tamara
 16. Popończyk Anna
 17. Postek Jan
 18. Poznańska Elżbieta
 19. Poznański Grzegorz
 20. Poznański Marek
 21. Sawicka Sylwia
 22. Sawicki Sylwester
 23. Wiercioch Adam
 24. Zasada Maciej
 25. Zbierada Marcin

„DOROSŁY-AKTYWNY”

III edycja cyklu zawodów „DOROSŁY-AKTYWNY”

W bieżącym 2017 roku po raz trzeci przeprowadzimy cykl turniejów
„DOROSŁY-AKTYWNY”
w szpadzie dla kobiet i mężczyzn.
Mamy nadzieję, że powiększy się liczba osób startujących
i zawody podobnie jak w roku ubiegłym
dostarczą wiele radości i satysfakcji wszystkim uczestnikom.

Regulamin zawodów:

Organizator: Polski Klub Szermierczy

Miejsce zawodów:

Sala szermiercza PKSzerm.
Zespół Szkół Nr 37 im. Agnieszki Osieckiej,
03-964 Warszawa, Aleja Stanów Zjednoczonych 24
(wejście od ul. Urugwajskiej przy lodowisku)

Broń: - szpada

Uprawnieni do startu:

 • Uprawnieni do startu są zawodniczki i zawodnicy, którzy:
 • Ćwiczą szermierkę rekreacyjnie.
 • Nie znajdują się na listach klasyfikacyjnych Polskiego Związku Szermierczego.
 • Posiadają własny sprzęt (zgodnie z regulaminem), ubezpieczenie i badania lekarskie.

W turniejach klasyfikacyjnych kobiety i mężczyźni walczą razem.

Zgłoszenia: Pocztą elektroniczną na dwa dni przed zawodami na adres: poczta@pkszerm.com lub na 45 minut przed rozpoczęciem walk w sekretariacie zawodów.

Startowe: 30,- zł.

Terminarz: wszystkie turnieje rozgrywane są w soboty i rozpoczynają się o godz. 10.00

I. 21 stycznia 2017 roku

II. 18 lutego 2017 roku

III. 25 marca 2017 roku

IV. 22 kwietnia 2017 roku

V. 20 maja 2017 roku

VI. 3 czerwca 2017 roku

VII. 30 września 2017 roku

VIII. 14 października 2017 roku

IX. 18 listopada 2017 roku

 

Finał – 15.12.2017 (piątek, godz. 17.00)

W finale wystąpią  po 4 osoby z prowadzonej listy klasyfikacyjnej
oddzielnie dla kobiet i mężczyzn.

Do klasyfikacji zaliczone będzie 5 najlepszych wyników każdego uczestnika.

W przypadku równej liczby punktów decydują:
a. wyższe zajęte miejsce
b. lepszy wynik w ostatnim  turnieju

Zapraszamy do udziału

Walkowe Środy

W każdą środę w sali szermierczej Polskiego Klubu Szermierczego prowadzone są walki rankingowe.

W walkach tych mogą uczestniczyć szermierze ze wszystkich klubów warszawskich, posiadający ważne badania lekarskie i ubezpieczenie NW.

Ranking rozpocznie się od 6 stycznia i trwać będzie do końca grudnia 2017 roku.

Walki prowadzone są w każdą środę w następujących broniach i kategoriach wiekowych (dziewczęta walczą z chłopcami):

Kategoria wiekowa

Broń

Początek walk

Uwagi

Grupa I i II

(2007 i młodsi)

Floret/szpada "0"

17:00

Każdego tygodnia
(sprzęt elektryczny klubowy)

"Młodzicy"

(2002 – 2005)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

"Kadeci"

(1999 - 2001)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

Open

(1998 i starsi)

Szpada

18:30

Każdego tygodnia

(sprzęt własny)

Zasady punktacji:
Ostatnie miejsce 1 pkt. Każde następne o 1 punkt więcej.
Premia za I miejsce – 3 pkt., za II miejsce – 2 pkt., za III miejsce – 1 pkt.

 Uwaga:

 Zawodnicy nie będący członkami PKSzerm. – opłata za zajęcia 30,00 zł.

OBÓZ LETNI - ŁEBA 2017

OBÓZ SZERMIERCZY - 2017

Letnie zgrupowanie szkoleniowe klubu zostanie przeprowadzone w terminie 18.08 – 01.09.2017 
w Ośrodku Wypoczynkowym
„DIUNA”
84-360 Łeba, ul. Nadmorska 14

Osoby, które zgłosiły chęć uczestnictwa w obozie proszone są o dokonywanie kolejnych wpłat 
na konto klubu: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930, w określonych terminach. 
Tytułem: wpłata na działalność statutową klubu,

Dotyczy posiadania sprzetu szermierczego

Komunikat

Dotyczy wyposażenia w sprzęt szermierczy

 1. Wszyscy zawodnicy powinni posiadać:
  1. maska szermiercza
  2. bluza szermiercza
  3. spodnie szermiercze
  4. plastron ochronny 850N
  5. długie skarpety szermiercze – białe
 2. Zawodnicy rocznik 2005 i młodsi powinni ponadto posiadać:
  1. floret treningowy „0”
  2. przewód szpadowy
  3. przewód floretowy
  Florety elektryczne „0”, kamizelki metalizowane i szpady elektryczne „0” są klubowe.
 3. Zawodnicy rocznik 2004 i starsi powinni ponadto posiadać
  1. floret treningowy „5”
  2. 2 szpady elektryczne „5”
  3. 2 przewody szpadowe

Dla wszystkich zalecane jest posiadanie torby szermierczej do przechowywania i transportu
osobistego sprzętu specjalistycznego.

W czasie zajęć sprzęt elektryczny będzie użyczany jedynie w sytuacjach wyjątkowych
(uszkodzenie własnego sprzętu w czasie zajęć).

Prośba o przekazania 1% podatku na OPP

Od 2004 roku jesteśmy Organizacją Pożytku Publicznego Nr: 100502

Mogą nas Państwo wspomóc odpisując na naszą działalność 1% swojego podatku.
Wystarczy wskazać naszą organizację w rocznym rozliczeniu podatkowym.
Prosimy o propagowanie tej akcji w rodzinie i wśród znajomych.

Każda złotówka jest dla nas bardzo cenna

Polski Klub Szermierczy, 03-964 Warszawa, Al. Stanów Zjednoczonych 24

KRS Nr 0000155418

Bank: BGŻ S.A. Oddz. w Warszawie, Nr. Konta: 92 2030 0045 1110 0000 0080 0930

Informacje o naszym Klubie: www.pkszerm.com

Dziękujemy

Ubezpieczenie i licencje zawodnicze

Bardzo ważne !!!

UBEZPIECZENIE – 2017

Składka ubezpieczenia NW
za rok 2017 wynosi: 95,50 zł.

Prosimy o dokonanie wpłat na konto klubu do dnia 31.12.2016

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Licencje zawodnicze – 2017

Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie aktualnej licencji zawodniczej
Polskiego Związku Szermierczego.
Licencje wydawane są na rok kalendarzowy.
Posiadane licencje tracą ważność z dniem 31.12.2016 roku.
Koszt licencji – 40,00 złotych

Prosimy o dokonanie wpłat na konto klubu do dnia 31.12.2016

UWAGA:
Osoby, które nie wniosą w/w wpłat oraz nie uzupełnią składek członkowskich,
od 2.01.2017 nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach treningowych i zawodach